Σας παρουσιάζουμε μια λίστα των υπηρεσιών που παρέχει η Pencil Castle Pictures σχετικά με την δημιουργία έργων Γραφιστικού Σχεδιασμού. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη, καθώς μπορεί ο ίδιος να μην επιθυμεί μια πλήρη παραγωγή γραφιστικού σχεδιασμού από την Pencil Castle Pictures, αλλά κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες που θα συμπληρώνουν τη δική του παραγωγή. Σε κάθε περίπτωση, η συνεισφορά και ο ρόλος της Pencil Castle Pictures στην τελική παραγωγή του γραφιστικού σχεδιασμού, πρέπει να καθορίζεται από την αρχή του έργου και να συνυπογράφεται από τον πελάτη και όλα τα συμβαλλόμενα μέλη.
 
 
 
Graphic Design
 
 
 
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ του Γραφιστικού Σχεδιασμού προσδιορίζεται από:
 
ΓΙΑΤΙ αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν το Τελικό Κόστος;
Τον Αριθμό και την Πολυπλοκότητα των ιδεών που παρουσιάζονται στο Γενικό Πλάνο του έργου.

Τον Αριθμό των διαφορετικών σχεδιαστικών Εκδοχών του Λογοτύπου υπό Σχεδίαση.

Το Επίπεδο Λεπτομέρειας στο Ύφος και τον Σχεδιασμό.

Τον Αριθμό των Αλλαγών του Γενικού Πλάνου της Ιδέας του Έργου από τον πελάτη
και την επιμήκυνση του χρόνου παραγωγής εκτός του προκαθορισμένου χρονικού διαγράμματος.
 
Επειδή αυτοί οι παράγοντες θα καθορίσουν πόσες ημέρες εργασίας θα χρειαστούν ώστε να παραδοθεί το τελικό προϊόν γραφιστικού σχεδιασμού στον πελάτη. Πολύπλοκα και Εξαιρετικά λεπτομερή σχέδια και Ιδέες χρειάζονται περισσότερες εργάσιμες ημέρες για την ολοκλήρωση τους.

Το τελικό κόστος του γραφιστικού σχεδιασμού θα συζητηθεί μέσω email, αφού προηγηθεί κατάθεση της βασικής ιδέας και του πλάνου του έργου από τον πελάτη.

Για ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ της παροχής υπηρεσιών, παρακαλούμε επιλέξτε τον Σύνδεσμο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ στην Οθόνη του Βασικού Μενού.
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ που χρησιμοποιείται:
Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Adobe InDesign.
 
     
 
Κατεβάστε το PDF